Corona maatregelen bcA

Vanaf maandag 7 juni 2021 mag er weer binnen badminton gespeeld worden (nu ook ook dubbelspel en groepstraining, zowel voor de jeugd als de senioren). Daarnaast mogen kleedkamers en douches gebruikt worden.
Iemand meenemen om kennis te maken met badmintonnen mag altijd! Graag zelfs!
 
Aangepaste regels:
 • Naam registratie en mondkapjesplicht bij binnenkomst blijft.
 • Verzoek aan alle senioren om zelf voor-en achternaam bij binnenkomst op de lijst in de zaalmap te zetten. 
 • Alle andere RIVM maatregelen blijven gelden. Op dit moment is publiek helaas nog niet toegestaan op tribunes.
Kantine:
 • De Timp: blijft gesloten tot na de zomervakantie.
 • Peelohal: kantine is open, heeft pin-faciliteit.
 • Kloosterveste: kantine blijft gesloten tot na de zomervakantie.
 • Pittelohal: kantine is op maandag open tot 22.00 uur. Hier kan gepind worden.

De standaard Speellocaties en tijdstippen zijn nu weer van toepassing!

In vergelijking met voor Corona zijn er twee aanpassingen:

 • Woensdag in sporthal Kloosterveste is de Senioren training starters en gevorderden verschoven naar 20:00 - 21:00.
 • Het seizoen 2020-2021 eindigt op 9 juli 2021.
Maak vooral gebruik van de horeca als deze weer opengesteld wordt. Ook zij kunnen de inkomsten goed gebruiken in deze moeilijke tijd.
 

 
Vanaf woensdag 3 maart 2021 is buitentraining voor alle bcA-jeugdleden (6 t/m 18 jaar) mogelijk!
 

  
Na de persconferentie van 12-01-2021 is duidelijk dat bcA t/m dinsdag 9 februari gesloten moet blijven.
 

 
Na de persconferentie van 14-12-2020 is duidelijk dat ook bcA helemaal moet sluiten t/m dinsdag 19 januari.
 

 
Na de persconferentie van 18-11-2020, gaan we weer 1 stapje terug naar de situatie zoals die vanaf 14 oktober gold. Er verandert feitelijk nog weinig voor onze sport.

Voor de jeugd:
 • blijven alle jeugdtrainingen/proeflessen doorgaan.
 • jeugd mag dubbelen en hoeft geen onderling afstand te houden.
Voor de senioren:
 • blijft alleen de dinsdagavond (in de Timp) voorlopig beschikbaar om te singelen en/of te trainen in tweetallen.*
 • Op 1 baan mogen wel weer 4 mensen onderling rouleren om te singelen (i.p.v. alléén maar met dezelfde persoon).
 • Dubbelen mag helaas nog niet.
*) De animo bij de senioren voor het singelen en/of trainen in tweetallen bleek de afgelopen weken nog niet erg groot, er kwamen tussen de 10 en 18 senioren per speelavond.  Mede daarom openen we nog niet op anderes peelmomenten. Mocht de komende week/weken blijken dat het op de dinsdagavond te druk wordt dan maken we opnieuw een afweging hierin om te zien of een 2de speelmoment rendabel is.
 
Uiteraard blijft iedereen van de andere locaties welkom op de dinsdagavond in de Timp.
 
Alle andere maatregelen blijven gewoon van kracht:
 • Kleedkamers & douches mogen niet gebruikt worden
 • Publiek/ouders niet toegestaan in de hal
 • Maximaal 30 personen in de hal
 
We hopen dat een verdere versoepeling naar dubbelspel niet te lang op zich laat wachten en dat kantines ook weer open mogen. Tot die tijd moeten we nog even afzien helaas.
 

Vanaf 14-10-2020 22.00 uur zijn de corona maatregelen weer verder aangescherpt, bcA heeft tijdelijk aangepaste openingstijden.

bcA heeft in het kader van de aangescherpte maatregelen om Corona onder controle te krijgen besloten om t/m ? november de 4 speelmomenten voor senioren (18+ en ouder) drastisch terug te brengen naar 1 x per week en wel op de dinsdagavond in de Timp van 20.00-22.00 uur. Zowel de training als ook het vrijspelen is aangepast naar enkelspel conform de eisen. Voor de jeugd van 6 tot 18 jaar blijven alle speelmomenten op dinsdag in de Timp en woensdag in de Kloosterveste ongewijzigd.

De badminton competitiewedstrijden binnen de bondscompetitie en de regio Competitie Noord liggen tijdelijk stil. De 3 jeugd- en 4 seniorenteams gaan er van uit dat de niet gespeelde wedstrijden op een later tijdstip alsnog kunnen worden gespeeld. bcA hoopt na ? november op alle locaties weer normaal open te kunnen met een versoepeling van de baanregels naar dubbelspel. Dan kan er eindelijk gespard worden met de nieuwe sparringpartners (4) die op een eerdere oproep hadden gereageerd. Alles hangt natuurlijk af van de maatregelen die na 28 oktober bekend gemaakt worden.

Op badminton.nl staat de algemene impact van de nieuwe corona maatregelen op badminton.

 

Sinds 28-09-2020 18.00 uur zijn de corona maatregelen aangescherpt. Voor in ieder geval de komende 3 weken geldt :

1. De sportkantines blijven gesloten dus er is geen nazit mogelijk, dit geldt ook voor de Peelo ochtendgroep.
2. Er mag geen publiek aanwezig zijn bij trainingen en/of wedstrijden op alle locaties*.

*) Uitzondering: Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.
Ouders/verzorgers worden daarom verzocht alleen hun kind te brengen en op te halen bij de ingang.

NB: Ouders die corona zaaldienst hebben, mogen uiteraard gewoon in de hal aanwezig zijn.


Corona maatregelen bij bcA:

 1. Kom alleen sporten als je klachtenvrij bent, krijg je klachten, laat je testen via de GGD.
 2. Volg instructies van corona-coördinator.
 3. Bij binnenkomst verplichte handhygiëne bij de zuil.
 4. Naamregistratie. Gegevens worden alléén voor de GGD gebruikt wanneer nodig en na 3 weken vernietigd.
 5. Looproutes staan aangegeven in de hal.
 6. Gebruik alleen de aangegeven kleedkamers; jeugd geen beperkingen, senioren maximaal 6-8 personen per kleedkamer (zie kleedkamerdeur) en maximaal 2 tegelijk douchen (alleen de buitenste douches).
  Voorkeur is om thuis om te kleden en te douchen.
 7. Op de baan hoeft geen onderlinge afstand bewaard te worden, wel handcontact vermijden. Er kan gewoon een dubbel en mix gespeeld worden.
 8. Buiten de baan; 1,5 meter afstand (uitgezonderd familie).
 9. Kantine is open. 

Voor de competitieteams die tegen een bcA team spelen gelden Competitieteams bcA corona regels.

Eén van de regels is het registreren, dit kan op twee manieren:

 • Door 1 persoon van het team te registreren inclusief naam van zijn team (mocht de GGD dan contact met ons zoeken m.b.t. de bewuste speeldatum, wordt deze persoon doorgegeven en die kan vervolgens de rest van het team informeren).
 • Door een Registratieformulier corona in te vullen (tip is om dat vooraf te doen zodat het registratieformulier bij binnenkomst alleen ingeleverd hoeft te worden).

Meer meest actuele informatie m.b.t. Corona en Badminton is bij Badminton Nederland te vinden; zie Overzicht berichtgeving Badminton en Corona.

Meer informatie vind je op de website van het RIVMde Rijksoverheid en het NOC*NSF

Contact gegevens

Algemene informatie: info@bcassen.nl

Redactie website: pr@bcassen.nl

Bestuur bcA: secretaris@bcassen.nl