Bestuur

Het bestuur van Badminton Combinatie Assen(bcA) bestaat uit een dagelijks bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester dat ondersteund wordt door een algemeen bestuur van 2 tot 4 leden. De meeste bestuursleden zijn ook contactpersoon naar één of meerdere commissies.

Naast het bestuur is er ook een ledenadministratie, heeft de vereniging een contactpersoon AVG en een vertrouwenspersoon

 Voorzitter - 
Erwin Holtrop -  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Voorzitten bestuursvergaderingen en ALV
 • Kopij voor nieuwsbrief aanleveren
 • Besluitvorming vanuit commissies aandragen, inventariseren en bij consensus besluiten nemen
 • Bewaken beleidsplan i.s.m. de overige bestuursleden
 • Representatieve taak namens de vereniging naar buiten
 • Bemiddelen bij voorkomende probleemsituaties
 • Districtvergadering bijwonen
 • Contactpersoon: trainers, gemeente en clinicsSecretaris - 
Gertie Kleijn-Bessems -  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Beheren, bijwonen en notuleren van de bestuursvergaderingen
 • Beheren, bijwonen en notuleren van de Algemene Ledenvergadering (ALV)
 • Kopij voor de nieuwsbrief afleveren
 • Beheer archief
 • Ingaande en uitgaande post beheren
 • Jaarverslag opstellen en van alle commissies bundelen
 • Contactpersoon: technische commissie (TC), jeugdcommissie en lief en leed commissiePenningmeester - 
Richard Sinke -  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Taken en verantwoordelijkheden: 

 • Bijhouden van financiële administratie
 • Innen van de contributies
 • Financieel jaarverslag en begroting opstellen
 • Bijwonen van de bestuursvergadering en ALV
 • Kopij aanleveren voor de nieuwsbrief
 • Contactpersoon: sponsorcommissiekascommissie en ledenadministratieAlgemeen
bestuurslid - 
Joyce Ausema

Taken en verantwoordelijkheden: Algemeen bestuurslid - 
B. Schulte

Taken en verantwoordelijkheden: 


 

Contact informatie

Algemene informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Leden Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuurlijk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.