Badminton Nederland

bcA is als vereniging aangesloten bij Badminton Nederland. Het lidmaatschap van de bond geeft verenigingen en haar leden vele voordelen. Naast het sportieve voordeel van het kunnen deelnemen aan regio- en bondscompetitie en -toernooien, behartigt de bond de belangen van haar leden in algemene en sporttakoverstijgende zaken. Ook heeft de bond verschillende zaken, zoals verzekeringen, collectief geregeld voor haar leden.

Wetenswaardigheden over Badminton Nederland.

Wist u dat...

 • De Nederlandse Badminton Bond (Badminton Nederland) op 15 november 1931 is opgericht.
 • Er in 2019 zo'n 490 verenigingen zijn aangesloten bij de Badminton Nederland.
 • De aangesloten verenigingen in 2019 zo'n 32.000 leden tellen.
 • Badminton Nederland zeven regio's heeft.
 • Het bondsbureau van de Badminton Nederland gevestigd is in Nieuwegein.
 • Badminton sinds 1992 een officiële Olympische sport is.
 • Mia Audina in Griekenland in 2004 zilver heeft gewonnen tijdens de Olympische spelen.
 • Badminton in het voortgezet onderwijs een onderdeel is van de basisvorming lichamelijke opvoeding.
 • Badminton voor 5-, 6- en 7-jarigen bad-mini-ton wordt genoemd.
 • De Verenging van Badminton Oefenmeesters (VBO) een vacaturebank beheert, waar verenigingen terecht kunnen als ze een trainer zoeken.
 • Badminton Nederland haar opleidingen vanaf 1996 gemoduleerd aanbiedt en hierdoor de opleidingen flexibeler en specialistischer zijn geworden.
 • Je een cursus Eerste Hulp Bij Badminton Ongevallen (EHBBO) kunt volgen.
 • Voor mensen met een handicap aangepast badminton bestaat.