Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon bij ongewenste situaties en/of ongewenste intimidatie

Steeds vaker horen we in de sport voorvallen van seksuele intimidatie. Menig trainer, bestuurder of speler denkt dat seksuele intimidatie niet bij hen voorkomt. Dit kan helaas wel het geval zijn. Badminton Nederland heeft een bondsbeleid geformuleerd teneinde een veilig sportklimaat te creëren en goede begeleiding te bieden, meer informatie is op de site van Badminton Nederland te vinden.


Melding bij BNN

Bij een melding of een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik, kan ieder individueel lid een beroep doen op de ondersteuningsmogelijkheden die Badminton Nederland biedt. De melding kan gericht worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit adres wordt vertrouwelijk uitgelezen door de contactpersoon voor het meldpunt.


Vertrouwenspersoon bcA

Een andere mogelijkheid is om dit vertrouwelijk binnen de eigen vereniging te melden bij: Sylvia Herregodts, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-45491725. Zij zal dan in samenwerking met de melder bekijken hoe e.a. aangepakt kan worden om tot een oplossing te komen.


Regels

Daarnaast streeft bcA ernaar dat de volgende regels binnen onze vereniging worden nageleefd door alle begeleiders/trainers en vrijwilligers die met onze jeugdgroepen werken. Daar waar begeleider vermeld staat in onderstaande tekst worden ook trainers en vrijwilligers bedoeld.

  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast. Hij draagt mede zorg voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  • De begeleider zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
  • De begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
  • Alle trainers/begeleiders en alle vrijwilligers uit de jeugdcommissie bij bcA hebben een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) die om de paar jaar opnieuw wordt aangevraagd en ter beoordeling aan het bestuur wordt voorgelegd.