Extra ALV 7 november

Extra ALV (Algemene Leden Vergadering) op dinsdagavond 7 november!

In de kantine van de Timp van 19:00-20:00 uur met 2 agendapunten:

1) Bespreken en stemming voorstel van de werkgroep Erelidmaatschap/lid van verdienste

2) Verkiezing nieuwe bestuur kandidaten

Stukken worden uiterlijk 2 weken van te voren toegestuurd.

Jullie aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!