Senioren overdag recreatief

Wat doet de donderdagmorgengroep?

De trainer is ongeveer half negen aanwezig en samen met een aantal spelers zetten ze de netten op en leggen ze de shuttles klaar. Vanaf 9 uur kan er gebadmintond worden. De groep heeft een vaste kern van ongeveer 26 leden, zowel ouderen als jongeren, beginners en gevorderden. Het eerste half uur wordt een warming-up gedaan en enkele oefeningen. Daarna gaan we spelen. De trainer zoekt leuke groepjes bij elkaar en soms wordt het bepaald door het lot. Om 10 uur is het koffietijd. In dit half uurtje kunnen we even bijkomen en onze sociale contacten bestendigen en uitbouwen. Er wordt veel gepraat en gelachen!

Na de koffie om 10.30 uur is er toss. Hierbij worden de rackets op een hoop gegooid, waaruit de trainer willekeurige combinaties samenstelt. In deze samenstelling wordt 20 minuten tot een half uur gespeeld. Daarna kan er vrij gespeeld worden. Men zoekt zijn eigen groepje uit en kan doorspelen tot half twaalf, waarna eenieder zijn eigen badmintonpalen en shuttles opruimt. Eénmaal per maand, op de laatste donderdag, zijn er onderlinge wedstrijden en is er geen training.


Toernooi

In de voorlaatste speelmaand van het jaar, de maand april, is er een uitwisselingstoernooi met twee andere, op de morgen spelende clubs in de regio, te weten BC Oosterwolde en BC Appelscha. Gemiddeld doen daar van de drie clubs ongeveer 40 leden aan mee. Een erg leuke ochtend. De organiserende club probeert iedereen zoveel mogelijk op sterkte te laten spelen in 4 à 5 partijen. Aansluitend zijn er kleine prijsjes te winnen voor de winnaars en wordt er gezellig nazit gehouden.


Einde seizoenoverdag

Het badmintonjaar wordt eind mei afgesloten. Er wordt een gezamenlijke fietstocht met de leden van de donderdagmorgengroep gehouden met aansluitend een etentje 'ergens' in Assen.


Historie

Sport Overdag is begonnen in het najaar van 1983 gestart in de Peelohal. Aanvankelijk op donderdagmiddag, alleen bezocht door vrouwen. Twee dochters van een meespelend lid namen de zorg van de (hele kleine) kinderen van de speelsters op zich. Dit ging door tot 1992. Omdat het landelijk beleid werd om meer ouderen aan het sporten te krijgen en er een gesubsidieerde trainer (Vera van Mil) in dienst van de club kon worden aangenomen ontstond er een donderdagmorgengroep, waar voor een betaling van f 2,50 per keer mét training, kon worden gespeeld. Nu dienden ook mannen zich aan. Als trainer kwam Guus Velberg de gelederen versterken. De morgen was inmiddels naar sporthal de Spreng verhuisd. In augustus 1996 kregen we Amelingh Smith als trainer, we verhuisden naar sporthal Peelo (waar we inmiddels nog spelen). Hij is 15 jaar trainer bij deze groep geweest. In september 2011 nam Suh Hartering het stokje van hem over. In januari 2019 vond zij het wel leuk geweest en na een leuk afscheidsfeest met eten in de Peelohal zaten we even zonder trainer. Gelukkig was Pieter Sopacua (lid van deze groep) bereid om als ad interim-trainer de rest van het seizoen te fungeren. In september 2019 heeft Pieter volmondig ja gezegd tegen de trainerstaken.