AVG hoe doen wij dat?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Dit geldt dus ook voor bcA.

Algemene informatie over de AVG is op de site van autotiteitspersoonsgegevens te vinden.

Hoe bcA met de AVG om gaat is te vinden in:

Wil je meer informatie? Dan kan je contact opnemen met onze AVG funcionaris.