Verenigingshistorie

De historie van Badminton Combinatie Assen (bcA) is jong, maar die van haar voorgangers een stuk ouder. bcA is in april 2012 ontstaan uit BC Assen en BC de Wouden, twee verenigingen die respectievelijk meer dan 45 en 25 jaar bestaan hebben. Dus een jonge vereniging, maar met een oude geschiedenis. bcA is het resultaat van een fusieproces dat in totaal meer dan drie jaar heeft geduurd en waar zeer veel vrijwilligers uit beide verenigingen bij waren betrokken. In 2008 werden vanuit BC Assen de eerste voorzichtige pogingen ondernomen om tot meer samenwerking te komen tussen beide verenigingen. Na een seizoen langzaam tot elkaar te zijn gekomen kwam toch steeds vaker, weliswaar voorzichtig, het woord fusie in beeld.

Ondanks dat het idee bij beide verenigingen enige tijd nodig had om te bezinken bleek al snel dat een groot deel van de leden en de vrijwilligers de voordelen van een fusie inzagen. Beide verenigingen werden al langere tijd geconfronteerd met dezelfde problemen: ze waren relatief klein ten opzichte van de andere zaalsporten, hadden een relatief klein kader en financieel liep ook niet alles vlekkeloos. Daarnaast zaten we elkaar onbewust in de weg, doordat we in zelfde vijver zaten te vissen, de badmintonners in Assen.

Na een voorzichtige start zijn we met de hulp van Sport Drenthe, vrijwilligers van BC GO!, gemeente Assen en badminton Nederland een fusie traject ingegaan. Hiervoor werd een fusiecommissie in het leven geroepen, die samen met een groot aantal subcommissies de nieuwe vereniging vorm heeft gegeven. Dit heeft uiteindelijke geleid tot een voorstel tot fusie van beide verenigingen die in maart 2012 in beide algemene Ledenvergaderingen van de voormalige verenigingen unaniem werd aangenomen. Op 12 april 2012 zag badminton combinatie Assen definitief het levenslicht.