Nieuws vanuit de ALV van 12 mei 2022

Op 12 mei 2022 heeft een Algemene LedenVergadering (ALV) plaatsgevonden.

Goed nieuws! Er zijn 2 nieuwe bestuursleden gekozen op de ALV, Vedran Rak en Angela de Haas. Beiden zijn gekozen voor een periode van 3 jaar.
De aftredende bestuursleden Klaas Koers & Gertie Kleijn zijn beide voor 1 jaar herkozen (seizoen 2022-2023).
Voorzitter Rick Olthof gaf daarnaast aan zijn periode tot 2024 niet helemaal uit te zitten i.v.m. op handen staande verhuizing. Hij zal waarschijnlijk in 2023 aftreden.

Vanwege de vele regelzaken in de maanden april, mei en juni is door het bestuur afgesproken dat een bestuurslid niet op de ALV al aftreedt maar pas aan het eind van het speelseizoen (30 juni) zodat lopende zaken goed kunnen worden afgehandeld en overgedragen.

De contributie voor seizoen 2023 is vastgesteld. Besloten is om voor de senioren in 2023 dezelfde bedragen aan te houden als in 2022 en voor de jeugd de contributie m.i.v. januari 2023 met 10 euro te verlagen naar 115 euro per jaar.

Het bloemetje van het jaar ging dit jaar naar de medewerkers van Verhuur sport Assen. Deze waren blij verrast en konden het gebaar zeker waarderen.

Van de 45 cursisten van Probeer badminton Nu 2021 zijn 26 deelnemers daarna een jaarlidmaatschap bij ons aangegaan. Dat zijn 17 senioren, 5 jeugd onder 12 jaar en 4 jeugd boven 12 jaar. In oktober 2022 gaan wij opnieuw meedoen met de landelijke Probeer badminton Nu Actie met hopelijk zo’n zelfde eindresultaat.

Contact gegevens

Algemene informatie: info@bcassen.nl

Redactie website: pr@bcassen.nl

Bestuur bcA: secretaris@bcassen.nl